Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κυκλοφόρησε το trailer των Avengers (Ironman, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow, Hawkeye). Hell yeah!