Μέτρηστε την ταχύτητα μιας σφαίρας μέσω πρόγραμμα ηχογράφησης ήχου!

Published by ispofacto in Misc, Software

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Audacity κάποιοι τύποι έκαναν ένα πείραμα για την μέτρηση της ταχύτητας μιας σφαίρας υπολογίζοντας τον χρόνο που χρειάζεται ο ήχος εκπυρσοκρότησης μιας σφαίρας για να φτάσει στο μικρόφωνο ηχογράφησης! Ναι, υπάρχει πολύ τρέλα στον κόσμο!