Φυσική στο Web

Published by stelabouras in General, Software

Παρακάτω παραθέτω 2 links με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα Φυσικής. Στο πρώτο site θα βρείτε αρκετά καλά applets γραμμένα σε Java που προσομοιώνουν γνωστά πειράματα Φυσικής ενώ στο δεύτερο παρατίθενται κάποια μεγέθη που απαντώνται στον φυσικό κόσμο και τα οποία συγκρίνονται μεταξύ τους για να δωθεί η έννοια του μεγέθους. emoticon  Ειδικά το πρώτο αξίζει! [ το δεύτερο link μπορείτε να το βρείτε ως κατηγορία του πρώτου, απλά μου έκανε εντύπωση ]