Πως να διατηρήσεις μία νιφάδα χιονιού για δεκαετίες!

Published by ispofacto in Misc

snowflake_485Μετά από τα πολλά και βαρετά τεχνολογικά tutorial καιρός για ένα tutorial από τον κόσμο της φυσικής! Στη σελίδα Popsci.com υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον οδηγός για το πως να διατηρήσεις μία νιφάδα χιονιού για πολλές δεκαετίες χρησιμοποιώντας ένα είδος πανίσχυρου μίγματος κόλλας! Check it out!