Το Nasa World Wind στο χέρι σας!

Published by stelabouras in Coding, Software, Tech

cfworldwind.jpgΕίστε κάτοχος Pocket PC? Τότε το /cfWorldWind είναι για σας!
Το πρόγραμμα δεν απαιτεί GPS, σύνδεση με δορυφόρο ή κάτι σχετικό αφού τρέχει τοπικά! Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε C# (C Sharp) και MD3DM. Ελπίζω μόνο να μην είναι τόσο power consuming όσο φαίνεται απο τα screenshots! ;)
Ο δημιουργός του προγράμματος (Brains-n-brown) έχει στην σελίδα του αρκετά χρήσιμα προγράμματα για Pocket PCs και όχι μόνο (αξίζει να δείτε τα MSN bots που δημιουργεί)!