Daft Punk – Technologic

Published by stelabouras in Videos

Αν και αρκετά παλιό, το Technologic των Daft Punk είναι πάντα επίκαιρο αφού χρησιμοποιεί ρήματα που συναντάει κανείς (περισσότερο) στον κόσμο των υπολογιστών! Δείτε το videoclip (αρκετά creepy για να λέμε την αλήθεια) και ρίξτε μια ματιά στους στίχους παρακάτω..

Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it,
Lock it, fill it, call it, find it,
View it, coat it, jam – unlock it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it,
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.

Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it,
Lock it, fill it, call it, find it,
View it, coat it, jam – unlock it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it,
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.

Technologic
Technologic
Technologic
Technologic

Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it,
Lock it, fill it, call it, find it,
View it, coat it, jam – unlock it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it.
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.

Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it.
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.

Touch it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it.

Lock it, fill it, call it, find it,
View it, coat it, jam – unlock it,
Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it.
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.

Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it,
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.
Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it,
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Buy it, use it, break it, fix it,
Trash it, change it, melt – upgrade it,
Charge it, point it, zoom it, press it,
Snap it, work it, quick – erase it,
Write it, cut it, paste it, save it,
Load it, check it, quick – rewrite it,
Plug it, play it, burn it, rip it,
Drag it, drop it, zip – unzip it,
Lock it, fill it, call it, find it,
View it, coat it, jam – unlock it,
Surf it, scroll it, pause it, click it,
Cross it, crack it, switch – update it
Name it, rate it, tune it, print it,
Scan it, send it, fax – rename it,
Touch it, bring it, pay it, watch it,
Turn it, leave it, start – format it.

Technologic
Technologic
Technologic
Technologic
Technologic
Technologic
Technologic
Technologic

Technologic
Technologic
Technologic
Technologic