Νέο Firefox Logo!

Published by stelabouras in Internet, Software

new-firefox-logo 

Καιρός για αλλαγή! Στην εικόνα μπορείτε να δείτε το νέο logo που έχει προταθεί και βρίσκεται υπό συζήτηση!

J/k! 

Comments (3)

papo
December 15th, 2006 at 11:18 pm

SUPER!

RemAliPasas
December 16th, 2006 at 3:25 am

Είναι πιο …juicy. Το προτιμώ!

Yulin
December 16th, 2006 at 12:18 pm

ΟΜG!!

Teh return of teh Boobs!!