Εικόνες Stereo από το Διάστημα!

Published by stelabouras in Misc, Software, Tech, Videos

stereo-nasa-sun 

Στην περίπτωση της NASA, Stereo μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Η πρώτη έννοια είναι τα αρχικά S.TE.RE.O (Space TErestial RElations Observatory) και αναφέρεται στο σύστημα των δύο πανομοιότυπων space-based observatories που εκτοξεύθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2006 και βάσει των προκαθορισμένων τροχιών τους, θα επιτρέψουν τη στερεοσκοπική απεικόνιση του ήλιου και των ηλιακών φαινομένων, όπως τα Coronal Mass Ejections.

stereo spacecraft 1

Με την έννοια “στερεοσκοπική απεικόνιση” οδηγούμαστε στην δεύτερη φύση του όρου STEREO που είναι και οι εικόνες που τελικά λαμβάνει η Γη από τα παρατηρητήρια, οι οποίες είναι stereo όπως η παρακάτω.

stereo nasa image

Αρκετά εντυπωσιακές είναι οι εικόνες και το video απο την έκλειψη της σελήνης, μέσα απο τα μάτια του S.TE.RE.O.

stereo eclipse