Κάντε share …presentations!

Published by ispofacto in General, Internet, Misc, Multimedia, Various

presentations 

Από τη στιγμή που γίνονται πια στο net τα πάντα share, δεν γίνεται να μην βρει κάποιος όλο και πιο μη συνηθισμένες κατηγορίες ειδών που γίνονται share. Στο εν λόγω site λοιπόν με το όνομα SlideShare γίνονται share presentations!

Αν κάνετε λοιπόν μία παρουσίαση που πιστεύετε ότι είναι …ανεβασμένου επιπέδου και δεν σας πειράζει η έμπνευση-αντιγραφή από άλλους, μπορείτε να την κάνετε share με τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα μπορείτε να βρείτε ένα μεγάλο αριθμό presentations που καλύπτει μία ευρεία θεματολογία για όλα τα γούστα! Check it out!