Το WebValuer είναι μία σελίδα που υπολογίζει την αξία ενός site σύμφωνα με τους επισκέπτες που έχει ημερησίως, τα pageviews αλλά και το ποσό που βγάζει από ads. Σύμφωνα λοιπόν με το site, το Wiggler κοστίζει $43,664.90 USD!