Αν καταλαβαίνω καλά κάποιος χρήστης του GTA4 είχε πρόβλημα με το παιχνίδι και συγκεκριμένα με την προστασία που χρησιμοποιεί καθώς το παιχνίδι δεν έτρεχε. Έστειλε λοιπόν ένα mail στην εταιρεία που βγάζει την προστασία SecuROM για βοήθεια και αυτοί, πολύ απλά, του έστειλαν ένα no CD cracked εκτελέσιμο αρχείο του παιχνιδιού! Μάλλον ο υπάλληλος θα είχε αγανακτήσει με τα πολλά mails για το ίδιο πράγμα!