Πολύ καλός online vector editor (σαν το illustrator). Το raven δείχνει ότι ο online κόσμος αρχίζει να πλησιάζει τις desktop εφαρμογές. Δείτε το βίντεο.