Είχατε ποτέ την απορία γιατί δεν μπορείτε να διαιρέσετε με το μηδέν; Αν δεν μείνατε ποτέ στον κανόνα (δεν ορίζεται!) και θέλετε να μάθετε το γιατί με μια πλήρη μαθηματική εξήγηση, μπορείτε να πάτε στην παρακάτω σελίδα!