Φαίνεται λίγο ταχύτερη από την HD4870 και με μικρότερη κατανάλωση παρακαλώ.  Διαβάστε το αναλυτικό review εδώ.