Η Google αποφάσισε να “απελευθερώσει” το Contacts section του Gmail και να το κάνει διαθέσιμο ως “standalone” web app στο google.com/contacts. Δεδομένης της ύπαρξης και των Google profiles, ίσως σύντομα να δούμε κάτι πιο social σε όλα τα επίπεδα των web services της εταιρίας.