όπως λέμε “Big brother is watching you”.. Προσέξτε τη διαφήμιση που εμφανίστηκε δίπλα στο post “7 Ιουνίου πάμε.. διακοπές”. Νομίζω ότι δε θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει καλύτερα το AdSense, δεδομένου ότι προσπαθεί να εμφανίζει διαφημίσεις σχετικές με το περιεχόμενο της σελίδας.

snap303