Ερευνητές στο MIT ανέπτυξαν το Jolt [pdf link], ένα εργαλείο το οποίο υπόσχεται να δώσει τέλος στα infinite loops, τον κύριο λόγο που ένα πρόγραμμα μπορεί να φαίνεται “κολλημένο” και τελικά να χρειαστεί να τερματιστεί για σταματήσει. Το Jolt φαίνεται να εντοπίζει τα infinite loops (παίρνοντας snapshots από την μνήμη του υπολογιστή), να τα διακόπτει και να συνεχίζει στην επόμενη γραμμή του κώδικα, και όλα αυτά απλά ανοίγοντας το εργαλείο όταν κάποιο πρόγραμμα έχει κολλήσει!