Το ‘The Chase‘ πρόκειται για ένα animated short film που δημιουργήθηκε από ένα άτομο, τον 25χρονο Tomas Vergara, σε 6 μήνες με budget μόνο $700! Φοβερό!